fredag 4 september 2009

Hur man blockerar ett Telekompaket

Jacques Toubon, tidigare kultur- samt justitieminister (Wikipedia, eng.) anförtroddes igår uppdraget att utreda Hadopi 3 - hur material skall tillgängliggöras lagligt på Nätet - som del i en liten sarkozytrogen kommission.

Toubon, med det sarkastiska öknamnet "Allgood" (direktöversättning av tout bon, "allt bra"), har tidigare utmärkt sig som en av Sarkozys förkämpar i Europaparlamentet. Bland annat genom att försöka stoppa paragraf 138 i telekompaketet - i Frankrike kallat amendement Bono, efter sin upphovsman - vilket i förlängningen blockerat förhandlingarna mellan 27 länder.

I september 2008 skickade han t ex följande brev (pdf. engelska) till en tysk ledamot inför en omröstning; där han uttrycker sin "oro" över både 138an och den kompromiss Trautmann förordat.
Anledning: Dessa paragrafer leder, enligt Toubon, till att barnpornografi (sic!) inte kan bekämpas effektivt "i namn av yttrande- och informationsfriheten".

Dessutom sätts slutanvändare före rättighetsinnehavare, vilket enligt Toubon är oacceptabelt.

Denne man har för övrigt även givit namn åt en lag; loi Toubon (Wikipedia, eng.), tillkommen i syfte att bekämpa det engelska språkets inflytande i Frankrike.