torsdag 3 september 2009

Hadopi 3 - lobbyistens uppdragsbeskrivning

Patrick Zelnick, musikproducent förklarar sitt uppdrag för en journalist på Le Point :

"Il s'agira de mesures réglementaires, voire législatives. Il n'est pas exclu que nous allions vers une 'loi Hadopi 3'. L'Europe, aussi bien la Commission que le Parlement, y sera associée. Nous allons beaucoup consulter. Tous les pays y réfléchissent et il est urgent d'avancer, compte tenu des dégâts constatés dans certains secteurs, et je pense notamment à la musique. C'est un enjeu mondial. Les Américains sont confrontés aux mêmes problèmes que nous et ont les yeux braqués sur nous. On aura l'appui du monde entier. "

"Det kommer att handla om reglering och lagstiftning. Det är inte uteslutet att vi rör oss mot en Hadopi 3-lag. Europakommissionen och Europaparlamentet kommer att involveras. Vi skall rådfråga mycket. Alla länder funderar kring detta och det är brådskande att komma framåt, pga de skador vissa sektorer lider; jag tänker framför allt på musiken. Det är ett världsomspännande problem. Amerikanerna konfronteras med samma problem som vi och de har ögonen fästa på oss. Vi kommer att ha hela världens stöd."

Frågor på det?

Kulturminister Frédéric Mitterrand presenterade sin lilla kommission inför en publik bestående av underhållningsindustrins och upphovsrättsorganisationernas toppar.
Själv sade han att han hoppades ta debatten upp ur "skyttegravarna".
Samtidigt talade han om "absolutistes de l'Internet libre", "nätfrihetens fundamentalister" och det faktum att de, enligt honom själv, orsakat "vettlösa kontroverser".