onsdag 23 september 2009

När makten hotar demokratin

Uppdatering: Lisa Magnusson skriver även om samma ämne i Aftonbladet.


Lisa Magnusson skriver om hadopi-lagen och om en begynnande fransk medvetenhet - på forumet för Internetdagarna 09.

Hennes slutsats:
"Det problematiska nu är att få ut information, inte bara om Hadopi-lagen utan om repressiva datalagar i allmänhet. Internet är fortfarande en ung fråga som många inte riktigt greppar, och trots att det är ett fantastiskt verktyg så riskerar det att kväsas i sin linda när särintressen trycker på för att göra om infrastrukturen till en enfilig motorväg med vägtullar. EU-byråkratin är helt omöjlig att förstå sig på om man inte är insatt i hur hela apparaten fungerar samt pratar EU-speak, det interna fackspråket, flytande. Så har makten kommit att bli ett verkligt hot mot sann demokrati och nu är det bland annat till rörelser som franska La Quadrature du Net som internauternas hopp står. Opinions- och folkbildning har sällan varit viktigare."