tisdag 1 september 2009

Enemy of the State

Eva Joly, juge d' instruction i Frankrike under 90-talet, ansvarade för landets dittills största och känsligaste korruptionsutredning, med det statliga oljebolaget Elf i centrum.

Joly's likgiltighet inför de inblandades sociala ställning gav henne mäktiga fiender, och hon tvingades leva under mordhot, omgiven av säkerhetsvakter. Hon fick även utstå personliga smutskastningskampanjer i tidningar där man misskrediterade henne och hennes arbetsmetoder. Men hon blev även älskad för sitt mod.

Joly berättar själv om tiden och sitt arbete mot korrumptionen i sina självbiografiska böcker, anmälda av Ruth Lötmarker i två artiklar: (SvD 21/12-07) och (SvD 09/07-09).
Lötmarker skriver: "Moraliskt ansåg [det statliga bolagets anställda] sig verka för nationens bästa. Vissa politiker som torde ha haft insikt tycktes vara av samma åsikt."
och:
"Skuldbördan förflyttades från dem som medverkat till att försnilla miljardbelopp till den som var i färd med att uppenbara denna obehagliga sanning".

När Joly drev förundersökningen vidare, varnades hon i ett privat möte med Högsta Domstolens ordförande: ”Madame, jag vet från säker källa att ni befinner er i ett extremt farligt läge. Var på er vakt, överallt och hela tiden.”
Ett skrämmande och förbluffande budskap: Hur kunde det komma sig att landets högste domare innehade - och vidarebefodrade - denna information, och varför framfördes den inte till justitie- och inrikesministern?

Den sammantagna bilden illustrerar begreppet Raison d'État (Wikipedia, eng.): En uppfattning enligt vilken Staten i sitt eget intresse har rätt att sätta sig över lag, moral eller annat grundläggande värde. Dess förste teoretiker: Macchiavelli - dess förste praktiker: Kardinal de Richelieu, rådgivare åt den franske kungen Louis XIII - enligt vilken "La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire", "Politik består i att möjliggöra det som är nödvändigt".

Faran för en politik genomsyrad av Raison d'État är uppenbar då Sarkozy nu vill avskaffa det självständiga domarämbetet juge d' instruction.
Förslaget orsakar redan stor upprördhet och kritiseras bl a av Transparence International France : "l'action de la justice ne soit même plus initiée dans des dossiers de corruption, de trafic d'influence ou d'abus de biens sociaux susceptibles de gêner des dirigeants politiques ou économiques"

"rättssystemet kommer inte ens att involveras i fall som gäller korruption, maktmissbruk eller förskingring av allmänna medel i de fall de besvärar politiska eller ekonomiska makthavare."