måndag 14 september 2009

Juliagruppen

Juliagruppen samlar personer som var och en drivs av en passion för det fria Nätet.
De har sin bakgrund inom den akademiska världen, näringslivet och media.

Bildandet av Juliagruppen är glädjande och löftesrikt, eftersom gruppen förenar kraften hos människor med stor kunskap och långtgående erfarenhet av att arbeta med frågor som rör Internet.

Den synergiska effekten blev tydlig redan under sommaren, då Juliagruppen till exempel anordnade seminariet Nät och samtal på Tekniska museet i Stockholm; ett evenemang som kommer att följas av fler under hösten.