måndag 14 september 2009

Politisk pinsamhet skylls på Nätet

Franska högerpolitiker har fått ytterligare ett skäl, och ett tillfälle, att uttrycka in djupa fientlighet inför fenomenet "Internet".
Det gäller affären orsakad av Brice Hortefeux - den franske minister som då en ung arabisk anhängare ville fotografera sig med honom lät undslippa sig: "Det måste alltid finnas en. En går bra; det är när de är flera som det blir problem", vilket lett till våldsam polemik.

Vänstern har krävt hans huvud, medan högern ryckt ut i vad Libération kallar "Operation rädda Hortefeux".

I denna tycks ett moraliserande angrepp på Nätet vara huvudingrediensen, motiverat med att filmen spridits där (även om det var Le Monde som lade ut den).
Nätet får i retoriken utgöra kontrasten till ansvarstagande, traditionell media. Media som informationskanalen Public Sénat, som filmade scenen, men vars vd valde att inte sända den mot många av de egna journalisternas vilja.

I en intervju i Libération frågar sig Public Sénats vd Gilles Leclerc om media verkligen bör sända allt, med förtydligandet: "Diffuser cette séquence aurait représenté une lourde responsabilité vis-à-vis d'une certaine communauté." "Att sända denna sekvens hade inneburit en tung ansvarsbörda gentemot en viss samhällsgrupp."

Vilket egentligen avslöjar att Gilles Leclerc själv ansåg uttalandet så olämpligt att han fann för gott att censurera det. En för regeringsmajoriteten föredömlig inställning. Leclercs tolkning har dock kretsen kring Hortefeux gjort allt för att motverka, genom påståenden som att Hortefeux i själva verket talade om folk från Auvergne, eller att scenen är tagen ur sitt sammanhang, filmad med en mobil och utlagd Nätet.

Märkligt nog har alltså Nätet blivit måltavlan för regeringens kritik, i ett uppenbart försök att söndra och härska genom att fördöma Nätet och uttrycka välvilja mot traditionell media, samt förhoppingsvis få allmänheten att se åt ett annat håll.

Sarkozys "penna"och närmaste rådgivare Henri Gaino har valt att gå till ett frontalangrepp: "Pour l'instant nous n'avons pas appris collectivement à nous servir de la meilleure façon des nouvelles technologies de communication. Internet ne peut être la seule zone de non-droit, de non-morale de la société, la seule zone où aucune des valeurs habituelles qui permettent de vivre ensemble ne soient acceptées."

"För tillfället har vi inte som kollektiv lärt oss att på bästa sätt använda oss av den nya tekniken för kommunikation. Internet kan inte vara den enda laglösa plats där samhällsmoralen är frånvarande, den enda plats där våra vanliga värderingar, som gör det möjligt för oss att leva tillsammans, inte gäller."

Sarkozys nyttigaste idiot
Jean-François Copé försitter givetvis inte heller ett sådant tillfälle: "Man har sagt mycket om Brice Hortefeux (...), och samtidigt glömt bort att säga något om något som dock också tycks mig essentiellt: Internet. Förr eller senare måste vi ta oss an en debatt om Internet och friheten." Och han fortsätter:

"Nous qui sommes si attachés à réguler tant de choses, à essayer d'organiser pour que les uns et les autres puissent vivre dans une démocratie où chacun est entendu et respecté, cet immense espace qu'est internet dans lequel on peut finalement diffuser n'importe quelle image, la tronquer dans tous les sens... Je vous avoue que j'ai pensé à ceux qui font votre métier, ceux qui sont preneur de son, cameraman, reporter... qui font des vrais reportages..."

"Vi som är så benägna att reglera så mycket, att försöka ordna det så att alla kan leva i en demokrati där var och en kan bli hörda och respekterade; denna enorma rymd som utgörs av Internet, där man faktiskt kan sprida vilka bilder som helst, ta ur dem ur sitt sammanhang...jag erkänner att jag tänker på er yrkeskår [journalister]...som gör riktiga reportage..." etc etc.

Taktiken tycks dock inte vara särskilt framgångrik eftersom väldigt riktiga journalister snarast fäst sig vid det märkliga att Copé försvarar Hortefeux genom att angripa Internet.
Le Monde konstaterar att affären är en illustration av regeringspartiet UMPs misstro och fientlighet mot Nätet.