onsdag 9 september 2009

Motståndet mot Google Books I

"Det är den franska kulturens förmåga att förbli universell som nu står på spel", hävdar generalsekreteraren för France Télévision Camille Pascal i en debattartikel i Écrans/Libération. "Tack vare Google, kan en afgansk student överskrida de kulturella gränser som påtvingas henne: det vore vansinne om hon inte skulle kunna ha omedelbar tillgång till Voltaires originaltext till 'Dictionnaire philosophique'."

Detta apropå bråket om Google och dess eventuella möjlighet att tillgängligöra den franska litteraturen. Den högste ansvarige för det franska nationalbiblioteket BNF har ådragit sig betydande vrede p g a sina förhandlingar med det amerikanska företaget. "Anti-amerikanism", enligt Pascal; och ett motstånd värdigt kopistmunkar på 1400-talet.

Men motståndet beror även på föreställningar som till sin natur är inkompatibla med Nätets logik, men som omfattas av en stor del av Frankrikes kulturella och politiska elit.

Emmanuel Hoog,
chef för Frankrikes största audiovisuella arkiv INA anser exempelvis att "...cet outil de démocratisation de l’accès au savoir cultive avant tout l’individualisme, et les sites communautaires l’esprit grégaire. A bien des égards, cet espace mérite d’être organisé, urbanisé, cultivé et régulé. A cette condition, peut-être, il pourra être lui aussi un lieu de mémoire, où la collectivité nationale pourra s’identifier, où un nouveau chapitre du roman national pourra s’écrire. Au­jourd’hui, les moteurs et les pirates ont pris de l’avance sur les Etats. Rien n’est irréversible."

"...detta verktyg [digitalisering] för demokratisering av tillgången till vetande odlar framför allt individualism, liksom community-sajterna odlar konformism. På flera sätt förtjänar detta utrymme att organiseras, urbaniseras, kultiveras och regleras. På det villkoret, kanske, så kan även detta bli en plats för det minne som det nationella kollektivet kan identifiera sig med, där ett nytt kapitel i nationens historia kan skrivas. Idag har sökmotorer och pirater ett försprång framför stater. Ingenting är irreversibelt."

Hoog
uppvisar därmed, förutom nätfientlighet, en typisk uppfattning om nationalstatens allt överskuggande och centrala roll - vilket står i direkt motsättning till Nätets gränsupplösande funktion.

Han kan då glädja sig åt en kommuniké från kulturminister Frédéric Mitterrand, där denne fastslår att Frankrike, och f ö även Tyskland, motstätter sig projektet med hänvisning till upphovsrätten - en "principsak" för Frankrike och en uppfattning man ämnar driva vidare i Europakommissionen.

Vatikanen har dock, i en enligt Pascal utmärkt och förmånlig överenskommelse, ställt allt sitt audiovisuella material till Googles förfogande.