måndag 23 november 2009

Kontrarevolutionen I

Elegante, vältalige Jean-Pierre Brard (Parti Communiste Français) - en av Nationalförsamlingens "internautmusketörer" från Hadopi-debatten - framställer president Sarkozy som en man i färd med att omintetgöra arvet från 1789 års revolution.

Presidenten, påpekar Brard, "tvekar inte att låta parlamentet rösta om" ifall utslaget blir ett annat än det man tänkt sig i Élyséepalatset - för övrigt en praktik som spridit sig till Europaparlamentet och som kraftigt devalverar demokratin - och parlamentet har, menar Brard, reducerats till "ett föremål", på en gång "bandspelare och högtalare", var uppgift endast består i att rekapitulera presidentens åsikter.
Uppstudsiga ledamöter återförs till ordningen - och ministrarna liknas av Brard vid "Faraos skrivare", helt i avsaknad av personlig initiativförmåga.

Och han fortsätter, apropå demokratins nuvarande tillstånd: "Si l’on continue à vouloir faire taire la vox populi et le Parlement, on court un danger. Il faut savoir que ce qui ne se réglera pas au Parlement d’une façon civilisée risque de se régler dans la rue. N’oublions jamais que nous sommes un « peuple d’émotions » comme on l’affirmait au Moyen-âge. Les révoltes paysannes se terminaient alors souvent par l’incendie du château et la pendaison du châtelain. Nicolas Sarkozy, si ignorant de notre Histoire, tirerait profit à méditer sur ces leçons."

"Om man fortsätter att vilja tysta folkets röst och tillika parlamentets, så löper man en fara. Man måste ha klart för sig att det som inte regleras i parlamentet regleras på gatan. Låt oss inte glömma att vi är ett 'känslans folk' som man hävdade på Medeltiden. Bondeupproren slutade ofta med att slottet brändes och slottsherren hängdes. Nicolas Sarkozy, hur okunnig han än är om vår historia, skulle behöva meditera över dessa exempel."

Det förrevolutionära Frankrike lydde under den Gamla Ordningen, l'Ancien Régime. Det var en monarki sammanvuxen med den katolska kyrkan, med stark centralmakt och en dominerande och privilegierad adel. Den franska revolutionen och Upplysningen introducerade idéer som ändrade den europeiska historiens gång och som inkorporerades i den europeiska självbilden. Den franska Republikens Frihet, Jämlikhet, Broderskap är en del av Europas identitet. Dock eroderar nu, i snabb takt, de republikanska värderingarna i Frankrike under Sarkozy.