fredag 6 november 2009

Kronans Upphovsrätt, censur och lulz I

Numerama fäster uppmärksamheten på den kanadensiska staten, som tycks åberopa den godtyckliga skapelsen Kronans Upphovsrätt (Crown Copyright) i syfte att ta kontroll över information och censurera pressen. Systemet - ett arv från brittiska Commonwealth, som formellt gör drottning Elizabeth II till regent även i Kanada - innebär att den administration som tjänar Majestätet har exklusiv rätt att distribuera alla frukter av sitt arbete. I detta specifika fall en officiell rapport om den kanadensiska immigrationen.

När dagstidningen The Globe and Mail publicerade ett utdrag ur rapporten på sin nätsajt fick redaktionen ett brev från myndigheten Auditor General där den anmodades ta bort materialet av upphovsrättsskäl. Juridikprofessor Michael Geist konstaterar att detta exempel belyser problemet med statlig copyright, eftersom det förhindrar legitim nyhetsrapportering.

Syftet är möjligen lusten att i största allmänhet kunna gripa in i och kontrollera informationsflödet samt censurera det efter gottfinnande. Någon sådan statlig upphovsrätt för offentliga rapporter finns t ex inte i Frankrike, med vissa särskilda undantag, just för att underlätta spridningen av myndighetsinformation.

Upphovsrättsbegreppets godtycklighet öppnar för ett ökat användande av detta som universellt vapen mot oönskad informationsspridning och kritik. Ett uppmärksammat exempel är klädföretaget Ralph Lauren, som i en photoshop disaster gjorde modellen Filippa till en rymdvarelse. Tilltaget och dess följder upprörde alla, från Ebba von Sydow till Cory Doctorow, ur deras olika respektive synvinklar.

En bloggare, som påtalade att
"Dude, her head's bigger than her pelvis" publicerade också bildbeviset, men blev då föremål för en kreativ attack från företagets advokater och anklagad för brott mot upphovsrätten.
Doctorow skriver i BoingBoing:
So, instead of responding to their legal threat by suppressing our criticism of their marketing images, we're gonna mock them. Hence this post.
(via brokep)