måndag 2 november 2009

Perseus vs Hadopi

En grupp specialister på datorsäkerhet vid en av Paris' stora tekniska högskolor, l’ESIEA (École Supérieure d’Informatique Electronique Automatique) har utvecklat Perseus, en plug-in som skyddar mot Hadopi - och all annan oönskad insyn i kommunikation och fildelning via p2p. Om inte övervakningen bedrivs i statlig regi med avancerade hjälpmedel.

Perseus installerats kodar den all information som passerar mellan internauts och lägger till ett "brus" som förhindrar avkodning av utomstående.

Perseus är följaktligen ett övervakningsskydd som enligt uppgift kommer att inkluderas i kommande versioner av Firefox, samt kunna laddas ner här. (svensk sida)