fredag 13 november 2009

EU-upplysning

Badlands Hyena förklarar bättre än någon annan meningen med EU :

"Meningen är att med EU skapa en opåverkbar maktapparat där tjänstemän och lobbyister för producenterna tar de riktiga besluten i oöverskådliga processer. Valdeltagandet sjunker, vilket betyder att populistiska människomassor inte nyckfullt kan påverka de marknadsmässigt korrekta besluten.

Det kan ju verka som att varje medborgare får allt mindre frihet, allt mindre möjlighet att påverka politiken när partierna slås ihop till ett och makten flyttas över till EU.

Betänk då detta: medborgarkunden i marknadsstaten får större möjlighet att välja vilka produkter och tjänster som helst. Det innebär en enorm frihetsökning."