onsdag 11 november 2009

Den virtuella katedralen

Imorgon anländer representanter för YouTube, Wikipedia och Facebook till Vatikanen för att delta i ett biskopsmöte, som samlar 80 katolska biskopar från CCEE:s (Concilium Conferentiarum Episcoporum Europae) arbetsgrupp för sociala medier och kommunikation. Ämne: Internetkulturen och kyrkan.

Enligt beslut av Påven och under ledning av den franske biskopen Monseigneur Jean-Michel di Falco Léandri skall kyrkans män, mellan den 12 och 15 november, utbilda sig i och diskutera den nya värld som Nätet öppnar. För detta har man insett: Internet är en ny värld, en för kyrkan okänd kontinent, vars språk man inte talar och vars innevånare uppvisar märkliga seder och bruk. Men dessa innevånare är också delaktiga i en ny kultur som förändrar världen - därmed även kyrkans värld. Behovet av att förstå denna process är stor.

Vatikanens påvliga råd har redan konstaterat att Internet är att betrakta som en "gåva från Gud", och Vatikanen har i sina resonemang framstått som den mest nätpositiva staten i Europa (sic!). Däremot har man inte förstått att bruka dess potential, utan snarare utsatts för den - efter ett par uppmärksammade incidenter, som tycks ha öppnat Benedictus XIV's ögon för Internet som informationskälla. En informationskälla Påven nu ämnar ägna större uppmärksamhet.

Men det räcker inte att se Nätet som ett virtuellt bibliotek, fastslår den förnuftige Mgr. Jean-Michel di Falco Léandri: Nätet måste också ses som ett mäktigt verktyg för opinionsbildning; ett offentligt torg och en ny arena för kyrkan.

Dock, en oroande programpunkt:
"One of the crimes most committed by web users is violation of copyright. For the Church, too, this has consequences. Experts in the field of European copyright legislation and data protection will address the assembly about the current legislation in Europe and the legal tools available."

Följaktligen kommer även experter på copyright, vilket brukar vara en omskrivning för upphovsrättslobbyister, att invadera Vatikanen för kanske första gången på 2000 år - och sprida sina irrläror bland de i tanken ännu oanfäktade.

Vade retro!