söndag 1 november 2009

Five Stages of Grief

Skrivbolagen går igenom sorgens fem stadier för att bearbeta förlusten av CDn som inkomstkälla, menar Philippe Thorel, universitetslärare och företagsledare i multimediabranschen.

Han syftar på de fem etapper som ingår i sorgecykeln, och som beskrevs för första gången av Elisabeth Kübler-Ross i boken On Death and Dying (1969): Denial, Anger, Bargaining, Depression, Acceptance. Denna serie förhållningssätt har senare kommit att användas som modell för att beskriva alla former av krisreaktioner - således nu även de som drabbar upphovsrättsindustrin.

Enligt Thorell befann sig skivbolagen i det första stadiet av förnekelse inför den nya digitala verkligheten mellan åren 1999 och 2001. Mellan 2002 och 2004; vrede och konfrontation. De juridiska attackerna avlöser varandra; man vill krossa fienden. Från och med 2005 börjar en period av framåtblickande, ett vägande av för- och nackdelar och reflektion över möjliga lösningar. Inkomsten från legal nedladdning befinns dock inte tillnärmelsevis kompensera för nedgången i CD-försäljningen - en försäljning som koncentrerar sig kring jul och nyår vilket gör CD-skivan till "en säsongsvara, som ostron och gåslever".

Innevarande etapp: depression. Sedan, förmodligen: ett accepterande av verkligheten, som artikelförfattaren dock ännu inte ser några tecken på. Man är helt enkelt fortfarande under starkt inflytande av tidigare stadiers förnekelse, vrede och konfrontation.

Den som sett den smärtsamt briljanta musikalfilmen All That Jazz (1979) känner igen Elisabeths Kübler-Ross' Fem Stadier som ett genomgående och återkommande tema.