fredag 6 november 2009

Det var bättre förr

Utdrag ur Nationalförsamlingens protokoll, måndagen den 11 juli 1791:

"Dekret angående den okränkbara brevhemligheten
(...)
Nationalförsamlingen, efter att ha hört sin kommitté, som anser att de försiktighetsåtgärder som beordrats med anledning av Statens säkerhet, genom dekretet av den 21 juni, har överdrivits på flera sätt; att administrativa organ och municipaliteter genom överdriven nit trott det vara tillåtet att underkasta enskilda personers korrespondens sin kontroll och övervakning (...) vilket utgör ett missbruk lika stort som det är angeläget att det upphör; att illegala metoder, som endast kan tolereras i samband med allmän och omedelbar fara, inte längre kan användas (...)."

Nationalförsamlingen gjordes redan för 200 år sedan uppmärksam på den skada som åsamkades affärsförbindelser och andra mellanmänskliga förehavanden genom diverse administrationers överdrivet nitiska övervakning i namn av rikets säkerhet - även i den turbulenta tid som följde på Revolutionen. Skillnaden är att Nationalförsamlingen då lyssnade.