tisdag 17 november 2009

Den virtuella katedralen och de nya världarna

"Såsom de första generationerna kristna gjorde stora ansträngningar för att förstå den hedniska miljön i den grekiska och romerska världen" för att kunna "röra hjärtat och sinnet" hos dess innevånare - så måste nu även kyrkan, för att sprida Evangeliet, söka förstå "den nya teknologiska kulturen".
Så förklarar statssekreteraren Kardinal Tarcisio Bertone, i ett brev, den angelägna uppgift som anförtrotts deltagarna vid det katolska biskopsmötet i Vatikanen, på temat Internetkulturen och kyrkan. Påven, som uttrycker stor tillfredställelse över kyrkans ökande närvaro på Nätet, välkomnade och uppmuntrade de biskopar med ansvar för media och kommunikation, som samlats för att utforska denna nya värld.

Vatikanen fruktar för övrigt inte längre någonting när det gäller utforskandet av nya världar. Nyligen hölls en astrobiologisk konferens, som samlade ett trettiotal vetenskapsmän från hela världen - astronomer, fysiker och biologer från USA, Frankrike, Schweiz, Italien och Chile - för att diskutera möjligheterna för liv på andra planeter och betydelsen av en eventuell sådan upptäckt för den katolska kyrkan.

Den ansvarige för konferensen, Fader José Gabriel Funes, astronom och direktör för Vatikanens observatorium, tillhör Jesuiterna - traditionellt den katolska kyrkans naturvetenskapliga gren, som ser vetenskapen som en väg till förståelse av Guds verk.
Jesuitprästen konstaterar: "På samma sätt som det finns en mångfald varelser på Jorden, skulle det kunna finnas andra livsformer, även begåvade med intelligens, skapade av Gud. Detta skulle inte på något sätt motsäga vår tro, eftersom det inte finns några gränser för friheten i Guds skapelse." Skulle sådana varelser upptäckas, skulle de betraktas som "delar av skapelsen".
Inte heller Chris Impey, professor i astronomi vid universitetet i Arizona, ser någon motsättning i detta: "Både vetenskapen och religionen har som postulat att livet är en unik företeelse i ett stort och mycket ogästvänligt universum. Det finns en gemensam plattform för dialog mellan de som ägnar sig åt astrobiologi och de som försöker förstå meningen med vår existens i ett biologiskt universum."

Historiskt så har jesuiterna varit framträdande inom ett flertal vetenskapliga områden, men särskilt inom astronomi, matematik och seismologi, även om fler och fler som söker sig till denna orden nu har humanistisk bakgrund.

Organistionen Jesuits in Science samlar jesuiter verksamma inom olika vetenskapliga grenar. De föreslår nu en ökad betoning på naturvetenskap, för samtliga medlemmar av Jesuiterorden: "We propose that formation be adapted so that that all Jesuits have a basic understanding of the particular topics of Physics, including the basics of relativity, quantum mechanics, and physical cosmology; and Biology, including genetics and evolution, reproduction, neurosciences, anthropology, and mental and physical health."

Jesuiterna i Storbritannien erbjuder för övrigt tjänsten Pray as you go - dagliga böner att ladda ner till din MP3.