söndag 15 november 2009

Att arbeta för evigheten

Den franska akademiens ordlista; le Dictionnaire de l'Académie française är inget hastverk. Efter 17 års idogt arbete på den nionde utgåvan har man kommit fram till ordet plébéien, (plebej).

"La Commission du Dictionnaire"
samlas en gång i veckan. De 14 medlemmarna går då igenom de ord som förberetts av det dussintalet medarbetare som arbetar i det fördolda i akademiens kulisser; "le service du Dictionnaire" - akademiker med en passion för språket och som långsamt och metodiskt definierar ordens betydelser och kartlägger deras ursprung. Ett ålderdomligt hantverk, ett arbete för evigheten: Modeord göre sig icke besvär. Detta är språkets Haute Couture.

"Ils travaillent pour la gloire de la langue française!", "De arbetar för det franska språkets ära!", säger den ständiga sekreteraren Mme Hélène Carrère d’Encausse om dessa språkvetare, lexikografer, filosofer, historiker, grammatiker och litteraturvetare. Deras uppdrag - att formalisera, reglera, utkristallisera och begripliggöra det franska språket -
definierades redan år 1635, under kung Louis XIII's regeringstid, då franska akademien grundades av kardinal de Richelieu.

Den första utgåvan av le Dictionnaire de l'Académie française kom år 1694, de efterföljande utgåvorna år 1718, 1740, 1762, 1798, 1835, 1878, och 1932-1935. Arbetet med den senaste utgåvan inleddes 1992. Man avancerar långsamt. Varje ord och dess betydelser dissekeras. Man går tillbaka till källorna, söker fastslå när ett ord kom i bruk, när det nedskrevs första gången. Ett nytt ord måste ha motstått tidens tand - åtminstone ett decennium - och inkorporerats på ett bestående vis i språket för att komma på fråga.
Diskussioner om vilka ord som slutligen skall inkluderas kan vara livliga och engagerade: detta är språkmänniskor with a mission - och de har ingen deadline. Men så kallas också de 40 medlemmarna av den franska akademien för "Les immortels", "De odödliga".