lördag 14 november 2009

Dum och Dummare

"La droite, c’est la mort", "Högern är döden", sade Marguerite Duras, citerad av författaren och Goncourtpristagaren Marie NDiaye - som dessutom nyligen konfronterats med den. (Högern, inte döden i bokstavlig bemärkelse).
Och det står åtminstone klart att den svenska högern ägnat en stor del av sin mandatperiod åt att fylla liksäck efter liksäck med klassiska liberala värden. Kvar finns en konservativ, kälkborgerlig höger som i sin iver att framstå som "regeringsduglig" och "statsbärande" är lika statskramande och fientlig mot individens frihet som någonsin det socialdemokratiska arbetarparti man alltid kritiserat. I själva verket är man givetvis värre, eftersom man samtidigt som sitt ideologiska förräderi fråntagit människor allt hopp om ett alternativ.

Johan Norberg skriver, i ett debattinlägg som handlar om liberalernas nya dragning till Miljöpartiet:
"Men framför allt är det i frågan om övervakningssamhället som alliansen har svikit. De partier som så vältaligt brukade tala om individuell frihet och begränsad statsmakt röstade plötsligt för mer övervakning, mer avlyssning och mindre frihet på nätet. Det är inte bara sakfrågorna som har förskräckt många liberaler, det har även metoderna gjort. Det sätt som flera fritänkande och uttalat FRA-skeptiska riksdagsledamöter piskades in i leden och tvingades att offentligt förödmjuka sig har satt djupa spår. Det var ett sätt att döda hoppet om en växande sfär av liberala ledamöter som tänkte och röstade fritt, som tillhörde partierna utan att tjäna dem, och som vi därför kunde rösta på utan att hysa särskilt varma känslor för partierna själva."

(hittat via isobelsverkstad)

Frankrike kan av tradition hävda att de har "La droite la plus bête du monde", dvs "den dummaste högern i världen", och det är sant att den är svårslagen och dessutom ägnar mycket tid och kraft åt att bevisa det.

Men om den franska högern vinner på walk over vad gäller dumhet, kan Sverige dessvärre uppvisa världens dummaste vänster. Och detta är just nu mycket beklagansvärt. Mycket. Beklagansvärt.