torsdag 5 november 2009

Sunt brittiskt förnuft

Den brittiska statliga myndigheten med ansvar för copyright, Intellectual Property Office, har publicerat en djupt förnuftig rapport om upphovsrättens framtid och regeringens kommande strategier:

© The Way Ahead : A Strategy for Copyright In The Digital Age (pdf)

Rapporten innehåller en klar och överblickbar genomgång av upphovsrättens historia, dess nuvarande utformning, samt kritiska och opartiska observationer av dess konsekvenser idag. Intellectual Property Office ger uttryck för en uppmuntrande klarsyn, f
ramför allt vad gäller upphovsrättens legitimitet i allmänhetens ögon och nödvändigheten att reformera lagstiftningen för att den överhuvudtaget skall uppnå acceptans.

Rapporten slår fast: "Technology means the capability to create, use and distribute copyright works is now in the hands of the individual." (sid 22)

Man konstaterar även: "The copyright system suffers from a marked lack of public legitimacy. (...) The system is often unable to accommodate certain uses of copyright works that a large proportion of the population regards as legitimate fair and reasonable. (...) Our consultation has revealed that the public legitimacy of copyright has also been impacted by difficulties identified in the relationship between authors and rights holders, for instance those who do not receive a fair reward from those who exploit their works. (...) These difficulties have a very real impact on perceptions of the copyright system. The copyright system must be seen as fair to authors and users if it is to command greater public respect. This perception of unfairness to authors has wider currency. There is a persistent belief among consumers (as well as among some authors) that authors get relatively little from deals with major rights holders. This seems to reinforce attitudes that copyright infringement is a victimless crime ‘because the author won’t see a difference’." (sid 28-29)

I avsnittet om copyright enforcement (sid 47) klargör man den brittiska regeringens vilja att värna copyrightsystemet, men betonar att detta då även måste vara värt respekt. De ökande kraven på ingripanden väljer man att se som ett tecken på föråldrade affärsmodeller och problem med systemet i sig. Man säger även följande om underhållningsindustrins attitydproblem:

"The Government observes that the muscular language of enforcement emphasising theft is unhelpful and problematic. It would be useful for everyone to recognise that a loyal customer base is alienated when the distinction between criminal liability and civil infringement is not made clear. The ‘cooperation not criminalisation’ approach of the Featured Artists Coalition is encouraging."

Uppmuntrande, som sagt, även om rapporten definitivt inte är att betrakta som ett piratmanifest