torsdag 5 november 2009

Låt tolkningarna börja!

Den omstridda paragrafen 138 inkluderades igår i Telekompaketet, men i form av en kompromiss. Den nya skrivningen fastslår inte att endast en juridisk instans kan besluta om avstängning från internet vid förmodat upphovsrättsbrott. Däremot anger den villkoren för proceduren; vilket i stort sett innebär samma krav som vid ett domstolsförfarande - men utan att detta skrivs ut.

I Hadopi 2 ingår dock kravet på en juridisk process - efter den franska författningsdomstolens ingripande - men utan närmare precision, vilket har givit regeringen möjlighet att möta kravet från författningsdomstolen med ordonnance pénale, en summarisk fem-minutersprocedur utan möjlighet till försvar.

Men kombinationen är nu oförenlig med Hadopi 2 som regeringen tänkt sig den; åtminstone enligt ITRE-rapportören och ledamoten av Europaparlamentet, Catherine Trautmann. Bryssel har inte stoppat Hadopi 2, enligt denna tolkning, men väl vingklippt den.

Det som 138an återintroducerar är nämligen oskuldspresumtionen (en självklar utgångspunkt för rättsväsendet efter medeltiden), samt rätten för den anklagade att få en opartisk prövning och rimlig tid till sitt förfogande. Ordonnance pénale blir därmed otillräcklig och då faller också det summariska, industriella förfarandet man ville uppnå - och lagen riskerar att bli en ohållbar belastning på rättsväsendet.
Men kompromissen har lämnat utrymme för fullständigt oförutsägbara tolkningar.

Kontinuerlig rapportering och analys hos HAX och Christian Engström. Kritisk analys hos DOOM4 och La Quadrature du Net (eng.).