torsdag 12 november 2009

Den digitala glömskan I

Det finns oförenliga krafter som drar åt motsatt håll i debatten om personlig integritet på Internet. Dels finns en stävan mot större övervakning, vilket exemplifieras av hadopi-lagen och datalagringsdirektivet, dels så reses nu allt fler krav på "rätten till digital glömska" både bland politiker och akademiker.

Idag samlar statsekreteraren för Frankrikes digitala ekonomi, Nathalie Kosciusko-Morizet, aktörer från Nätet, forskningsvärlden och politiken för att diskutera hur information om privatpersoner, som finns tillgänglig på Nätet med eller utan den berördes tillstånd, skall hanteras.

Det som främst bekymrar politiker som senatorerna Yves Détraigne och Anne-Marie Escoffier, författare till rapporten "La vie privée à l'heure des mémoires numériques", "Privatlivet i det digitala minnets tid" är dock sociala nätverk som MySpace, Facebook och Flickr - dvs arenor där unga lägger ut egen information frivilligt.

"Det som utlöst vår reflektion är utvecklingen av de sociala nätverken",
säger Détraigne, "Vi börjar se unga ramla i dessa nätverks fällor." Detta skulle exempelvis ha lett till att unga missat arbetstillfällen på grund av komprometterande bilder på Facebook.
Även Nathalie Kosciusko-Morizet tar fasta på denna aspekt. Enligt henne har 43% av amerikanska arbetsgivare stoppat en arbetssökande efter information funnen på Internet.

Détraigne, som även tidigare engagerat sig i privatlivet och den digitala tekniken, verkar dock inte ha någon känsla för att ungdomar förmodligen känner en än större reservation mot statlig övervakning. Exempelvis har han föreslagit att en myndighet skall upprätta ett register över pseudonymer och nick, i syfte att skydda internauts, givetvis.

Spåren vi lämnar på Internet, frivilligt eller ofrivilligt, kommer enligt statsekreteraren bli ett viktigt tema på Internet Governance Forum som hålls den 15 till 18 november i Charm-El-Sheikh, Egypten.