torsdag 26 mars 2009

War on Science

HAX skriver idag om hur fler och fler börjar ifrågasätta en narkotikapolitik som bygger på en krigsförklaring mot droger.
Ett inlägg på Nyheter24.se rapporterar om hur USA:s "War on Drugs" beskylls för att skapa onödigt och proportionerligt stort lidande i sitt spår.
Amerikanska Food- and Drug Administration (FDA) har intagit en helt och hållet politiskt motiverad, oförsonlig attityd mot alla former av droger, och ändamålets helgande av medlen är legio. Problemet är att FDA:s agerande är kontraproduktivt, liksom alla åtgärder som inte tar en pragmatisk hänsyn till verkligheten.

Detta absoluta politiska fördömande har också fungerat som ett förbud mot forskning. Sakta, sakta börjar motståndet mot att bedriva vetenskaplig forskning på området att mjukas upp - men inte den politiska attityden och därför inte heller attityden hos FDA.

MAPS; Multidiciplinary Association for Psychedelic Studies, bedriver ett intensivt lobbyarbete worldwide för att lyfta stigmat från psykedeliska droger och marijuana, i syfte att möjliggöra fortsatt medicinsk forskning. De stöder vetenskapliga projekt världen över - och har som främsta fiende irrationella föreställningar med rötter i 1970-talet, och de lagar som stiftades då.

The Economist skriver om hur MDMA (ecstasy) visat sig ha en förbluffande, kraftfull effekt på patienter som lider av ett svårt post-traumatiskt stress-syndrom. Drogen tycks återuppliva förmågan att känna tillit hos svårt traumatiserade, och upplevelsen möjliggör en snabb känslomässig läkningsprocess.

Men problemet är alltså att det finns ett stort motstånd mot alla undersökningar som syftar till att utröna drogens välgörande och medicinska egenskaper - ett motstånd grundat på den politiska panik som utlöstes när ecstasy började användas som rekreationsdrog. Uppsvinget för ecstasy kom dock först när drogen narkotikaklassades och förbjöds.

Den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Medicine berättar att FDA även gör forskning på marijuana till ett stort problem, genom att först med tvekan tillåta forskning, men sedan förbjuda forskare att odla växten.

Obama tillträdde endast sex dagar efter att detta beslut fattades, och beslutet kan alltså betraktas som ännu en destruktiv rest från Bushs irrationella och vetenskapsfientliga era.