fredag 20 mars 2009

So, who's laying these eggs?

HAX ger oss idag en ny bokstavs/siffer-kombination: Q6/17

Hans inlägg är så skrämmande att känslan tangerar det sublima. Makthavare förenar sig nu globalt för att stifta lagar avsedda och anpassade för diktaturer. Med problemformuleringar som endast och uteslutande förekommer i diktaturer. Problem av typen: Hur skall en regering egentligen kunna komma åt en anonym opponent i ett land där opposition är förbjuden? Det är den typen av problem man nu söker åtgärda.

Det ena angreppet på demokratin efter det andra följer nu i snabb takt och varje angrepp tycks värre än det föregående. Vad har vi att vänta oss? Alla Integritetskränkande Lagars Moder? Mitt huvud fylls av citat och scener från Alien-filmerna:

Ripley: - But each one of these things comes from an egg, right? So who's laying these eggs?
Bishop: - I'm not sure. It must be something we haven't seen yet.

Vi måste sprida kunskapen om detta. Vi måste agera och vi måste prioritera.

Insurance Man: - Thank you Ripley, that would be all.
Ripley: [aggravated] - No, goddammit that's not all. When these things "do" come down here and that "will" be all,
[Picks up a few pieces of paper]
Ripley: -...and all this bullshit you think is so important, you can just kiss all of that goodbye.