torsdag 19 mars 2009

Slagfält

Emma Opassande är en krigskorresponent som outtröttligt rapporterar från det pågående slaget - det slag som står om den mänskliga andens fria territorium - mellan de jordbundna företrädarna för materien och de som oupphörligt, outtröttligt skapar riket av icke-materia, mitt under pågående strid.