måndag 23 mars 2009

Franskt vin mot frihetsmord

Äntligen en protest värdig det franska folket!
Den franske bloggaren Korben berättar om hur vingården Domaine Bérnéas valt att saluföra en begränsad upplaga av 1000 vinflaskor mot HADOPI - den franska extremvarianten av Ipred-lagen - och att låta intäkterna från försäljningen gå till organisationen La Quadrature du Net .

Denna organisation är en av de starkaste rösterna i en hårdnande kamp mot de lagar som fått namnet "les lois liberticides" - de frihetsmördande lagarna - som man nu försöker genomdriva i Frankrike, i det uttalade syftet att ta kontroll över Nätet och reducera det till ett distributionsverktyg.

Korben tillägger även att vinet är utmärkt och att detta verkligen är ägnat att inge människor den rätta kampviljan.

Man kan se ytterligare en form av protest, initierad av La Quadrature du Net, på Korbens egen blogg - mörkläggningen. Han är "blackouté contre HADOPI" - något som många fransmän på Facebook tagit efter genom att mörklägga sina profilbilder.

Det kan tyckas obegripligt att just Frankrike, med den franska kulturens frihetspatos, är bland de starkaste förespåkarna för nödvändigheten att verkligen kväsa Nätet. Men protektionisktiska strömningar har kunnat skönjas tidigare, i synnerhet när syftet varit att värna fransk kultur, vars egna bärkraft man tydligen inte törs lita på. Och det är främst med den franska kulturen som motiv - eller alibi - man försöker strypa Nätets frihet.

Följande citat, ur en förutseende artikel i L'Express, finns att läsa på La Quadrature du Net's hemsida:

"Ce n’est pas un débat anecdotique. Si on laisse faire, non seulement on verra s’installer en France un frein à la croissance la plus moderne, mais on préparera l’avènement de la pire des sociétés, qui cumulerait l’avidité impitoyable du capitalisme, et la surveillance totalitaire du communisme." Jacques Attali (l'Express 26/11/2007)

"(...) Om man låter detta ske leder det inte endast till att man bromsar in den mest moderna formen av tillväxt, utan även till att man inleder en utveckling mot det sämsta tänkbara av samhällen: ett samhälle som förenar kapitalismens skoningslösa girighet med kommunismens totalitära övervakning."