fredag 20 mars 2009

Vårt nya, spännande styrelseskick!

Tack vare en imponerande tankeskärpa - idag från Emma Opassande, och för några dagar sedan från Copyriot - börjar något nytt kunna urskiljas. En diffus form håller på att få konturer och substans. Ett nytt politiskt landskap kan skönjas - ett landskap med nya oförutsedda egenskaper, styrt av nya maktkonstellationer.
Två nyckelord beskriver det: korporativism och kontroll.

Makten i historisk tid: knuten till en upphöjd person, synlig, extravagant, demonstrativ. Medborgarna: obetydliga enskilda i en skattskriven, men anonym massa.

Den moderna makten är undanglidande och opersonlig, allerstädesnärvarande, men osynlig. Arrogant, men inte knuten till en enskild person. Medborgaren är synliggjord som enskild individ, övervakad och underkastad statens kontroll.

Nu omdefinieras medborgarens roll igen - eller snarare; den kompletteras. Det korporativistiska styrelseskicket upphäver medborgarens individuella betydelse. Det upphäver demokratin.

Nätet erbjuder en exil, där medborgaren själv kan ikläda sig den nya maktens insignier: Medborgaren kan vara osynlig - och agera som en individ med oinskränkt makt över sig själv.

Nätet är en opak sfär, och den undandrar sig Maktens genomlysning.

Och detta är tillräckligt för att anses vara en krigsförklaring.