torsdag 19 mars 2009

Internet, mon amour.

Jag har samma filosofiska inställning till Nätet som John Perry Barlow, som 1996 skrev "A Declaration of the Independence of Cyberspace". Så vackert: Vår värld är annorlunda.
Nätet är det idéernas rike människan alltid drömt om och alltid frammanat: en plats där människan bara är ande utan att tyngas av kropp, av materia. Här är det äntligen, efter årtusenden: Nätet.

Samhällsställning, rikedom, makt i den fysiska världen - ingenting av detta spelar roll här. Denna värld är immateriell:
Den Mänskliga Andens Immateriella Rike, där himmel och helvete, otvivelaktigt, ligger sida vid sida.

Här finns ingen demokrati, i betydelsen: Ingen bestämmer här. Ingen majoritet kan fatta ett beslut som skall gälla alla.
Samtidigt är demokratin absolut, i betydelsen: Du är endast din egen röst, liksom alla andra är detta och inget mer. Du är berövad alla jordiska ägodelar - din rikedom är gränslös.

Det immateriella rikets yttre fiender är de som vill lägga under sig det, som ett jordiskt territorium. De som vill äga, köpa, inmuta och kontrollera. De som vill kränga regler från materiens värld över något som saknar materiell aspekt och som vill applicera sina världsliga maktstrukturer på en värld där sådana saknar fäste.

Just nu pågår en kamp. De jordbundna kämpar för att dela upp Nätet mellan sig; bemäktiga sig det, stycka och exploatera det, som kolonialmakter.
Man vill kväsa alla dessa röster till underkastelse under kolonialmakternas lagar. Man vill kontrollera, övervaka och straffa efter lagar anpassade för en annan värld, en annan tid - ett annat folk.

Men vi som inte är materia sipprar som rök mellan deras fingrar och vår värld följer med oss.