onsdag 25 mars 2009

Utpressning via "Tyskland-Schweiz-Frankrike"-brev

Nu börjar utpressningsverksamheten som affärsidé utvecklas i anti-piratkrigets spår.
I Frankrike har brev, med krav på att mottagaren betalar 316 euro inom 8 dagar, till synes slumpmässigt skickats ut.
Anledning: man skall ha gjort sig skyldig till illegal nedladdning av en (1) erotisk film. Och ja, kravet kommer från Tyskland, som tagit hjälp av ett schweiziskt företag som fiskat ut IP-adresserna till "piraterna" med hjälp av mjukvaran BlackWidow.

Personuppgifterna har i sin tur begärts ut från fransk domstol och breven har formulerats och skickats ut av en oklanderlig (fransk) advokatbyrå i Paris. Alltså; bedrägeri på hög nivå, med det franska domstolsväsendets passiva, och en fransk advokatbyrås aktiva, medhjälp.

Den inblandade advokatbyrån, som lånat sig till att bedriva den här typen av verksamhet, försäkrar att man följt alla lagar, att felaktiga anklagelser är mycket ovanliga och att flertalet "pirater" redan har betalat. Den tillfrågade advokaten vägrar dock uppge hur många.

Nättidningen Numerama, som publicerar artikeln idag, råder de drabbade att inte betala och inte höra av sig till advokatbyrån. Ingen, menar tidningen, är intresserad av att driva detta vidare till en dyr process, utan målet är att skrämma så många som möjligt att betala snabbt.

Grab-and-run. Helt legalt.