tisdag 24 mars 2009

Un troll de papier

Bloggosfären har uppmärksammat att den alltid briljante Anders Mildner har myntat ett nytt begrepp: Papperstroll. Därmed har Mildner gjort oss alla en stor tjänst genom att äntligen ge oss en term för att benämna det vanligt förekommande fenomenet etablerad journalist i papperstidning, som publiceras där på grund av sin förmåga att skapa debatt och/eller bråk - och endast därför.

Med Mildners ord:
På internet kallas personer som bara håller låda för att skapa oreda för troll, men det är, som alla inser, inte särskilt svårt att hitta ett flertal kända papperstroll i spalterna. Vissa återanvänds dessutom flitigt av tidningarna, eftersom de lyckats hitta ett läge där de kan trolla för fullt, samtidigt som de ger sken av att föra en seriös debatt.

Och att publicera dem är nu, tack vare Mildner, trollpublicering.

Eftersom troll kallas troll även på franska, bör även detta språk berikas, med uttrycket Troll de Papier.