tisdag 24 mars 2009

Fem grabbar i ett garage

Intresseorganisationen La Quadrature du Net - som finns i engelskspråkig variant! - bedriver just nu en intensiv kamp för att försvara fransmännens medborgerliga rättigheter på Internet, rättigheter som är under sällsynt hård attack. Frankrike intar täten bland de demokratiska samhällen som börjat hämta både problemformuleringar och problemlösningar från diktaturstater, i syfte att stävja Nätets provocerande frihet och oreglerade möjligheter.

La Quadrature du Net - fem grabbar i ett garage, enligt kulturminister Christiane Albanel - kan alltså sägas befinna sig vid fronten.

Dessa "fem grabbar" har från sitt garage gjort iaktagelsen att politiker, efter att de blivit invalda i parlamentet, mer eller mindre tycks kunna ignorera sina väljare och genomdriva en agenda för vilken de saknar mandat. Och detta utan att ställas till svars, eftersom medborgerlig transparens saknas och det politiska minnet är mycket kort. Nätet, däremot, glömmer som bekant inte.

La Quadrature du Net har därför beslutat sig för att starta en wiki: Mémoire Politique där politikers ställningstaganden i integritetfrågor (både nationellt och i EU) skall publiceras. Syftet: "à mettre concrètement en oeuvre le principe fondamental de la démocratie représentative" dvs;
"att konkret möjliggöra den fundamentala principen i en representativ demokrati."


Gérald Sédrati-Dinet, analytiker på La Quadrature du Net förklarar:
"Dans le cadre des débats sur la loi HADOPI, chaque citoyen peut, grâce à cet outil, contrôler si le pouvoir qu'il délègue est utilisé pour défendre ses droits et libertés fondamentaux ou s'il est au contraire dévoyé au profit des industries du divertissement »,

"Tack vare detta verktyg kan varje medborgare, under debatten om HADOPI-lagen, kontrollera om den makt han överlämnat används för att försvara hans fundamentala fri- och rättigheter eller om den missbrukas till förmån för underhållningsindustrin."

Det politiska ansvaret befinner sig plötsligt där det hör hemma: hos den enskilde politikern, som representerar de medborgare som anförtrott honom eller henne detta uppdrag.

Länk till den franska artikeln.

Läsarkommentarerna som följer på artikeln är positiva till initiativet, men fulla av bitterhet mot det politiska etablissemangets nedlåtenhet. Les internauts, ordet för de som "navigerar"/befinner sig på Nätet (nätsurfare), har nyligen fått höra att den franska demokratin inte gäller dem utan - medborgare.
Eller som någon i kommentatorsfältet sammanfattar det:

"Tusan, det är sant: jag hade glömt att 'les internauts' inte är människor...- Men däremot är de inte _bara_ pirater, skurkar och sexbrottslingar, de spelar även våldsamma _dataspel_ och går se'n ut och dödar riktiga människor på gatan."

Och den inställningen är ett direkt resultat av repressiva metoder och politisk arrogans.