torsdag 26 mars 2009

Det sanna näthatet

Denne man; Frédéric Lefebvre, hatar Nätet. Han är talesman för UMP, Sarkozys högerkonservativa parti, ledamot i Nationalförsamlingen - och har gjort det till sitt mission in life att kväsa Internet. Han skyr absolut ingenting i sin retorik, och tycks inte heller sky någonting då det gäller repressiv lagstiftning.

Under en debatt i Nationalförsamlingen, 15 december 2008, kunde han höras vräka ur sig följande:

L’absence de régulation financière a provoqué des faillites. L’absence de régulation du Net provoque chaque jour des victimes ! Combien faudra-t-il de jeunes filles violées pour que les autorités réagissent ? Combien faudra-t-il de morts suite à l’absorption de faux médicaments ? Combien faudra-t-il d’adolescents manipulés ? Combien faudra-t-il de bombes artisanales explosant aux quatre coins du monde? Combien faudra-t-il de créateurs ruinés par le pillage de leurs œuvres ?

Il est temps, mes chers collègues, que se réunisse un G20 du Net qui décide de réguler ce mode de communication moderne envahi par toutes les mafias du monde.

"Frånvaron av regleringar på finansmarknaden har lett till konkurser. Frånvaron av reglering av Nätet orsakar varje dag nya offer! Hur många unga flickor skall behöva bli våldtagna innan myndigheterna reagerar? Hur många skall dö av förfalskad medicin? Hur många ungdomar skall manipuleras? Hur många hemmagjorda bomber skall explodera i världens alla hörn? Hur många kreatörer skall behöva ruineras pga attt man plundrar dem på deras verk?

Det är dags, kära kollegor, för ett G20-möte om Nätet för att diskutera regleringen av detta nya medium som nu fylls av all världens maffia."

Någon ropar: - Och av UMP!

"La mafia s’est toujours développée là ou l’État était absent ; de même, les trafiquants d’armes, de médicaments ou d’objets volés et les proxénètes ont trouvé refuge sur Internet, et les psychopathes, les violeurs, les racistes et les voleurs y ont fait leur nid."

"Maffian har alltid frodats där staten varit frånvarande; vapenhandel, häleri, koppleri har funnit sin tillflykt på Nätet, liksom psykopater, våldtäktsmän, rasister och tjuvar."

Någon ropar: - Och politiska ledamöter!

Frédéric Lefebvre fortsätter med att konstatera, att han vet betydligt mer än de flesta om Internet (följt av mummel från auditoriet) eftersom han är en internetpionjär - på den tiden då det inte fanns några problem, eftersom endast några tusen var uppkopplade. Nu däremot, är det "miljoner" och Nätet har blivit...

"(...)l’un des lieux du monde où règne le capitalisme sauvage, le libéralisme sauvage."

"(...)en plats där den råa kapitalismen och den råa liberalismen regerar." (Skratt och utrop från socialisterna.)

Det är inte en överdrift att påstå att Lefebvre ger Näthatet ett ansikte och att han själv, bland nätsurfare, är en mycket hatad man. Han står dock inte oemotsagd. Inte ens under sin egen talartid i Nationalförsamlingen.