torsdag 19 mars 2009

...Tristesse

Eller är det för att huvudpersonen Cécile aldrig blir mer än sjutton år, och för att hon upplever hela sin värld hotad av att någon ställer sig emellan henne och hennes far?
Att hon inser sin makt, och att hon använder den?