onsdag 14 april 2010

Hela Havet Stormar I - ryktet

För första gången sedan presidentvalet 2007 är Sarkozys makt på kraftig tillbakagång. Missnöjet med hans politik är utbredd, vilket inte minst kom till uttryck i det närmast katastrofala resultatet i regionalvalen i slutet av mars (DN). Valets vinnare var det av inbördes strider sargade Parti Socialiste och De Gröna - samt högerextrema Front National, som i och med detta närmast gjorde en comeback i fransk politik.

Dessutom pågår nu, enligt L'Express, le jeu de chaises musicales, ett "Hela havet stormar" i presidentens närhet. Hans innersta cirkel av medarbetare och lojala rådgivare sönderslits av inre stridigheter och rivalitet - medan Sarkozy själv, missnöjd med sin casting, sorterar om och rensar ut. Han har gjort flera olämpliga rekryteringar. Bland hans närmaste rådgivare är det särskilt Pierre Charon som hamnat i onåd. Upprinnelsen till detta är märklig.

Tydligen hade det sedan länge cirkulerat rykten om otrohet kring presidentparet, i form av skvaller vid kaffemaskiner på tidningsredaktioner och senare på Twitter - skämtsamt, kollegor emellan, under hashtagen #sarkocu (en sammansmältning av Sarko och cocu - bedragen äkta man). Från Twitter sipprade det vidare till bloggar och slutligen publicerade en ung medarbetare ryktet på en sajt tillhörande den respekterade tidningen Le Journal du Dimanche. Då plockades det upp av den internationella pressen: först ut var engelska The Sun. Innan någon ansvarig hunnit ingripa var skadan skedd.

Men reaktionen från Élyséepalatset var våldsam. Man krävde att tidningen skulle anmäla detta "brottsliga intrång", detta planterande av "lögnaktiga uppgifter i ett datorsystem". Man krävde en polisutreding. Man krävde få veta identiteten på den skyldige. Le Journal du Dimanche gjorde avbön. Två journalister avskedades. (Den skyldige visade sig sedan vara en 23-årig praktikant.) Men detta räckte inte för Pierre Charon, presidentens rådgivare. Ryktet blev en angelägenhet för staten och började utredas av inrikesministeriets säkerhetspolis Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI).