söndag 25 april 2010

Rivalerna

Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin och Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bócsa, i vardagligt tal Dominique de Villepin och Nicolas Sarkozy, tillhör båda den franska högern. De har båda gjort politisk karriär under president Chirac. De har även båda två innehaft höga ministerposter - till och med efterträtt varandra som inrikesminister - och båda har av olika läger setts som efterträdare till ex-presidenten. De har cirklat runt varandra, fascinerats av varandra och bekämpat varandra i över 15 år. Deras förhållande präglas av en närmast passionerad rivalitet. Deras ömsesidiga hat är legendariskt.
Och presidentvalet 2012 kan helt melodramatiskt ställa dem mot varandra igen - denna gång i kamp om presidentposten.

President Sarkozy's populäritet sjunker. Enligt en opinionsundersökning som i dagarna publicerades i alla stora dagstidningar anser 66% av fransmännen att de tre år som förflutit av Sarkozys presidentperiod kan sammanfattas som ett misslyckande. Nu meddelar Villepin att han kommer att lansera sitt eget politiska parti, den 19 juni. Detta parti kommer, enligt sin ledare, att vara "en fri politisk rörelse, oberoende, öppen för alla". Dock kommer dess politik att skilja sig från den som förs av Sarkozy och högermajoriteten, som får Villepin att känna sig "illa till mods".

Villepin - som så sent som i januari 2010 undkom presidentens uppmärksammade försök att slutgiltigt krossa honom, när han frikändes i den rättegång som följde på affären Clearstream.
I denna invecklade historia stod Villepin anklagad för att ha deltagit i en komplott vars syfte var att svärta ner presidenten - genom att belägga dennes inblandning i illegala vapenaffärer med hjälp av falska dokument. Sarkozy anklagades under processens gång både för att missbruka makt och ställning och för att drivas av ett personligt hämndbegär, särskilt mot Villepin.

Till sin ärkerival skall presidenten ha sagt att han tänkte "hänga honom på en slaktares köttkrok". Villepins känsla av att vara illa till mods inför Sarkozy kan ha mer än en förklaring.