måndag 19 juli 2010

En Fransk Skandal - I

Inledning

Mellan 2009 och 2010 lät Liliane Bettencourts "maître d'hôtel" (hennes personlige butler) i huset i parisförorten Neuilly-sûr-Seine, på eget bevåg spela in hennes samtal med besökare, däribland rådgivaren och förvaltaren av hennes förmögenhet Patrice de Maistre och hennes förtrogne, den personliga favoriten François-Marie Banier. Denne maître d'hotel hade varit i Bettencourts tjänst i 20 år och sade sig vara förtvivlad över hur "människor utan skrupler" försökte dra nytta av henne. Han kände sig också hotad av Banier och ville skydda sig själv och sin ställning. Snart blev han förfärad över vad den gömda lilla bandspelaren fångade upp och överlämnade 21 inspelade timmar till dottern Françoise Bettencourt-Meyers som i sin tur gav materialet vidare till polisen.

Inspelningarna avslöjar en mängd besvärande omständigheter: Banier tycks mycket riktigt sko sig rikligt och de Maistre planerar för skatteflykt. Men plötsligt dyker också dåvarande budgetministern (nu arbetsmarknadsministern) Eric Woerth upp. Woerths hustru Florence var vid den här tiden anställd av det företag som förvaltade Bettencourts förmögenhet och det tycks framgå av konversationen att de Maistre har placerat henne där på Woerths inrådan. Man kan också dra slutsatsen att Bettencourt givit pengar till Woerth och till andra medlemmar av högerpartiet UMP.

Även den oberoende nyhetssajten Mediapart fick ta del av inspelningarna och publicerade valda utskrifter på Nätet. Detta fick Affären Bettencourt att våldsamt brisera. Men inte nog med det. Mediapart följde snart upp med något värre: en tidigare revisor hos paret Bettencourt som påstod att hon regelbundet tog ut stora kontantbelopp som lades i bruna kuvert och gavs till utvalda högerpolitiker. En av dem, Sarkozy, sades fått sådana kuvert regelbundet sedan den tiden då han var borgmästare i Neuilly-sûr-Seine.